Service

Oversikt - andre konsulenttjenester

Tilbake til oversikten

Ombygginger

Tegnings dokumentasjon og beregninger

Heimli Ship Design kan i forbindelse med ombygging av alle typer fartøy, være behjelpelig med leveranse av tegninger og beregninger.

Se Referanser for visning av fartøy som er blitt ombygget.