Service

Oversikt - andre konsulenttjenester

Tilbake til oversikten

Strukturelle beregninger

Vi utfører strukturelle beregninger for dimensjonering og verifisering av alle typer maritime konstruksjoner i henhold til gjeldende regler og krav.

Det benyttes moderne software løsninger med bl.a. GeniE og Nauticul Hull.