Nyheter

Det er mye spennende som skjer både hos oss og våre samarbeidspartnere!

 

Oversikt her for de siste HeimliFMV design som er overlevert rederi og andre nyheter

17.09.2018
Del nyheten

Brønnbåt med nytt HFMV design til nystartet rederi Hordalaks AS

Rederiet HORDALAKS AS bestående av aksjonærer fra oppdrettsselskapene Blom Fiskeoppdrett AS, Kobbevik & Furuholmen Oppdrett AS,

Fremskridt Laks AS , Fylkesnes Fisk AS og Engesund Fiskeoppdrett AS får en topp moderne brønnbåt som vil tilfredsstille alle operasjonelle krav til effektiv og fleksibel fiskebehandling og transport.

Fremdriftsanlegget på fartøyet er diesel-elektrisk men også  klargjort for installasjon av batteripakke.

Se alle